Πρόγραμμα Euronews

Τι παίζει σήμερα στο κανάλι Euronews

Euronews

07:30 - 07:40
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
07:40 - 08:10
GLOBAL WEEKEND
EURONEWS
08:10 - 08:25
EXPLORE ANGOLA
EURONEWS
08:25 - 09:10
GLOBAL WEEKEND
EURONEWS
09:10 - 09:20
INSIDERS
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
09:20 - 09:35
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
09:35 - 10:15
GLOBAL WEEKEND
EURONEWS
10:15 - 10:25
INSPIRE MIDDLE EAST
ΜΑΓΚΑΖΙΝΟ
10:25 - 10:45
GLOBAL WEEKEND
EURONEWS
10:45 - 11:00
BUSINESS PLANET
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ
11:00 - 11:10
GLOBAL WEEKEND
EURONEWS
11:10 - 11:15
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
11:15 - 14:10
GLOBAL WEEKEND
EURONEWS
14:10 - 14:30
OCEAN
EURONEWS
14:30 - 15:25
GLOBAL WEEKEND
EURONEWS
15:25 - 15:45
INSIDERS
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
15:45 - 16:30
GLOBAL WEEKEND
EURONEWS
16:30 - 16:45
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
16:45 - 17:00
INSPIRE MIDDLE EAST
ΜΑΓΚΑΖΙΝΟ
17:00 - 17:10
GLOBAL WEEKEND
EURONEWS
17:10 - 17:35
OCEAN
EURONEWS
17:35 - 18:45
GLOBAL WEEKEND
EURONEWS
18:45 - 19:00
BUSINESS PLANET
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ
19:00 - 19:50
GLOBAL WEEKEND
EURONEWS
19:50 - 20:00
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
20:00 - 21:45
GLOBAL WEEKEND
EURONEWS
21:45 - 22:00
INSPIRE MIDDLE EAST
ΜΑΓΚΑΖΙΝΟ
22:00 - 22:55
GLOBAL WEEKEND
EURONEWS
22:55 - 23:00
EXPLORE ANGOLA
EURONEWS
23:00 - 23:10
GLOBAL WEEKEND
EURONEWS
23:10 - 23:35
OCEAN
EURONEWS
23:35 - 23:45
BUSINESS PLANET
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ
23:45 - 00:50
GLOBAL WEEKEND
EURONEWS
00:50 - 01:00
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
01:00 - 02:45
EURONEWS TONIGHT
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ
02:45 - 03:00
INSPIRE MIDDLE EAST
ΜΑΓΚΑΖΙΝΟ
03:00 - 03:50
EURONEWS TONIGHT
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ
03:50 - 04:00
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
04:00 - 05:00
EURONEWS TONIGHT
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ
05:00 - 06:45
EURONEWS TONIGHT
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ