Προγραμμα EURONEWS 

Πρόγραμμα EURONEWS Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2020

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

Euronews2020-01-25

06:0007:50
GLOBAL WEEKEND
EURONEWS
07:5008:00
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
08:0009:40
GLOBAL WEEKEND
EURONEWS
09:4009:45
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
09:4510:35
GLOBAL WEEKEND
EURONEWS
10:3510:40
INSIDERS
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
10:4011:55
GLOBAL WEEKEND
EURONEWS
11:5512:00
BUSINESS PLANET
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ
12:0014:25
GLOBAL WEEKEND
EURONEWS
14:2514:35
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
14:3517:10
GLOBAL WEEKEND
EURONEWS
17:1017:30
BUSINESS PLANET
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ
17:3017:45
GLOBAL WEEKEND
EURONEWS
17:4518:00
FLASHBACK
EURONEWS
18:0019:45
GLOBAL WEEKEND
EURONEWS
19:4520:00
FLASHBACK
EURONEWS
20:0020:10
GLOBAL WEEKEND
EURONEWS
20:1020:35
INSIDERS
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
20:3520:45
GLOBAL WEEKEND
EURONEWS
20:4521:00
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
21:0000:45
GLOBAL WEEKEND
EURONEWS
00:4501:00
FLASHBACK
EURONEWS
01:0001:10
GLOBAL WEEKEND
EURONEWS
01:1001:20
INSIDERS
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
01:2001:40
GLOBAL WEEKEND
EURONEWS
01:4001:50
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
01:5002:25
GLOBAL WEEKEND
EURONEWS
02:2502:35
FLASHBACK
EURONEWS
02:3504:10
GLOBAL WEEKEND
EURONEWS
04:1004:15
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
04:1504:45
GLOBAL WEEKEND
EURONEWS
04:4505:00
FLASHBACK
EURONEWS
05:0007:50
GLOBAL WEEKEND
EURONEWS