Πρόγραμμα Boomerang

Τι παίζει σήμερα στο κανάλι Boomerang

Boomerang

06:25 - 07:10
MIGHTY MIKE
ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ
07:10 - 07:55
MR MAGOO
ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ
07:55 - 08:40
THE TOM AND JERRY SHOW
ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ
08:40 - 09:30
TAFFY
ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ
09:30 - 10:15
MIGHTY MIKE
ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ
10:15 - 10:20
THE HAPPOS FAMILY
ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ
10:20 - 10:45
SCOOBY DOO AND GUESS WHO
ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ
10:45 - 11:05
ΨΥΧΡΑΙΜΙΑ, ΣΚΟΥΜΠΙ ΝΤΟΥ!
ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ
11:05 - 11:50
GRIZZY & THE LEMMINGS
ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ
11:50 - 12:30
Η ΜΑΣΑ ΚΑΙ Ο ΑΡΚΟΥΔΟΣ
ΣΕΙΡΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
12:30 - 12:50
THE TOM AND JERRY SHOW
ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ
12:50 - 13:10
THE TOM AND JERRY SHOW
ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ
13:10 - 13:35
SCOOBY DOO AND GUESS WHO
ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ
13:35 - 14:00
NEW LOONEY TUNES
ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ
14:00 - 14:20
NEW LOONEY TUNES
ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ
14:20 - 14:30
THE HAPPOS FAMILY
ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ
14:30 - 14:50
TAFFY
ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ
14:50 - 15:10
MR MAGOO
ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ
15:10 - 15:30
THE TOM AND JERRY SHOW
ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ
15:30 - 15:35
LAMPUT
ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
15:35 - 16:20
MIGHTY MIKE
ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ
16:20 - 16:25
PAT THE DOG
ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ
16:25 - 16:30
PAT THE DOG
ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ
16:30 - 16:40
PAT THE DOG
ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ
16:40 - 16:45
PAT THE DOG
ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ
16:45 - 16:55
PAT THE DOG
ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ
16:55 - 17:00
PAT THE DOG
ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ
17:00 - 17:45
TAFFY
ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ
17:45 - 18:10
SCOOBY DOO AND GUESS WHO
ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ
18:10 - 18:30
ΨΥΧΡΑΙΜΙΑ, ΣΚΟΥΜΠΙ ΝΤΟΥ!
ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ
18:30 - 19:15
MIGHTY MIKE
ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ
19:15 - 19:35
THE TOM AND JERRY SHOW
ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ
19:35 - 19:50
THE TOM AND JERRY SHOW
ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ
19:50 - 19:55
LAMPUT
ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
19:55 - 20:40
MR. BEAN: THE ANIMATED SERIES
ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ
20:40 - 21:05
MIGHTY MIKE
ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ
21:05 - 21:20
THE TOM AND JERRY SHOW
ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ
21:20 - 22:05
GRIZZY & THE LEMMINGS
ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ
22:05 - 22:50
NEW LOONEY TUNES
ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ
22:50 - 23:05
MR MAGOO
ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ
23:05 - 23:45
THE TOM AND JERRY SHOW
ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ
23:45 - 23:55
THE HAPPOS FAMILY
ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ
23:55 - 00:35
WACKY RACES
ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ
00:35 - 01:20
GRIZZY & THE LEMMINGS
ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ
01:20 - 02:05
Η ΜΑΣΑ ΚΑΙ Ο ΑΡΚΟΥΔΟΣ
ΣΕΙΡΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
02:05 - 02:50
BUNNICULA
ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ
02:50 - 03:30
THE TOM AND JERRY SHOW
ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ
03:30 - 03:40
THE HAPPOS FAMILY
ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ
03:40 - 04:25
NEW LOONEY TUNES
ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ
04:25 - 05:00
Η ΝΤΟΡΟΘΙ ΚΙ Ο ΜΑΓΟΣ ΤΟΥ ΟΖ
ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ
05:00 - 05:40
WACKY RACES
ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ
05:40 - 06:25
PAT THE DOG
ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ