Ένα κορίτσι έχει τόσους αδερφούς όσες και αδερφές, αλλά κάθε αγόρι έχει τόσες αδερφές όσες τα μισά του αδέρφια. Πόσα αγόρια και πόσα κορίτσια υπάρχουν στην οικογένεια?

Ένα κορίτσι έχει τόσους αδερφούς όσες και αδερφές, αλλά κάθε αγόρι έχει τόσες αδερφές όσες τα μισά του αδέρφια. Πόσα αγόρια και πόσα κορίτσια υπάρ

Read More