Ποιά είναι η πρωτεύουσα?

  110

  Ποιά είναι η πρωτεύουσα?

  Είστε έτοιμοι? Πατήστε το κουμπί επόμενο για να ξεκινήσετε το κουίζ!

  Ποιά είναι η πρωτεύουσα της Πορτογαλίας?

  Ποιά είναι η πρωτεύουσα της Νορβηγίας?

  Ποιά είναι η πρωτεύουσα της Ιταλίας?

  Ποιά είναι η πρωτεύουσα της Λετονίας?

  Ποιά είναι η πρωτεύουσα της Γερμανίας?

  Ποιά είναι η πρωτεύουσα της Ιρλανδίας?

  Ποιά είναι η πρωτεύουσα της Σλοβενίας?

  Ποιά είναι η πρωτεύουσα του Μαυροβούνιου?

  Ποιά είναι η πρωτεύουσα του Βελγίου?

  Ποιά είναι η πρωτεύουσα της Πολωνίας?

  Τέλος! Πατήστε το κουμπί αποτελέσματα για να δείτε το σκόρ σας!