Πρόγραμμα MAD GREEKZ

Τι παίζει σήμερα στο κανάλι MAD GREEKZ

MAD GREEKZ

06:00 - 07:00
LOVEMIX
ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
07:00 - 10:00
WAKE UP CALL
ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
10:00 - 10:30
ARTISTS TOP 10
ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
10:30 - 12:00
ΛΑΪΚ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
12:00 - 13:00
TIME MACHINE
ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
13:00 - 13:30
ΛΑΪΚ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
13:30 - 14:00
ARTISTS TOP 10
ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
14:00 - 15:00
HIT PARADE
ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
15:00 - 16:00
NOVA MAD GREEKΖ TOP 10
ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
16:00 - 17:00
FRAPPE OLE
ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
17:00 - 18:00
TIME MACHINE
ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
18:00 - 20:00
DIKO SAS
ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
20:00 - 21:00
MAD FOR GREEKZ
ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ
21:00 - 22:00
RESERVE
ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
22:00 - 00:00
MY GREEKZ PARTY
ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
00:00 - 01:30
FIRST TABLE PISTA
ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ
01:30 - 02:30
TRASH ME
ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
02:30 - 03:30
MEAT MARKET
ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ
03:30 - 05:00
HANGOVER
ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
05:00 - 06:00
ΛΑΪΚ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ