Πρόγραμμα Kontra

Τι παίζει σήμερα στο κανάλι Kontra

Kontra

06:00 - 10:00
ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
ΤΗΛΕΑΓΟΡΕΣ
10:00 - 11:00
ΟΙΚΟ ΖΗΝ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ
11:00 - 18:00
ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
ΤΗΛΕΑΓΟΡΕΣ
18:00 - 19:00
ΟΙΚΟ ΖΗΝ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ
19:00 - 19:55
ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
ΤΗΛΕΑΓΟΡΕΣ
19:55 - 21:00
KONTRA NEWS
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
21:00 - 00:00
ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
ΤΗΛΕΑΓΟΡΕΣ
00:00 - 04:00
ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
ΤΗΛΕΑΓΟΡΕΣ
04:00 - 06:00
KONTRA NEWS
ΕΙΔΗΣΕΙΣ