Τι είναι φτιαγμένο από νερό αλλά εάν το βάλετε στο νερό θα πεθάνει?

Δείξε την απάντηση