Προέρχομαι από ορυχείο και πάντα περιβάλλομαι από ξύλο.

Όλοι με έχουν χρησιμοποιήσει.

Τί είμαι?

Δείξε την απάντηση