Μπορώ να πετάξω αλλά δεν έχω φτερά…

Μπορώ να δακρύσω αλλά δεν έχω μάτια…

Τι είμαι?

Δείξε την απάντηση