Μπορείς να με δεις στο νερό, αλλά δεν έχω βραχει!! Τι είμαι?

Δείξε την απάντηση