Μέσα σε ένα πράσινο σπίτι υπάρχει ένα λευκό σπίτι. Μέσα στο λευκό σπίτι υπάρχει ένα κόκκινο σπίτι. Μέσα στο κόκκινο σπίτι υπάρχουν πολλά μωρά.

Τι είναι?

Δείξε την απάντηση