Δύο άντρες συζητάνε για τις γυναίκες τους!

Ο πρώτος άντρας λέει: Η γυναίκα μου είναι ένας άγγελος!

Ο δεύτερος άντρας απαντά: Είσαι τυχερός, εμένα η δικιά μου είναι ακόμα ζωντανή!