Αν με έχεις θέλεις να με μοιραστείς…

Αν με μοιραστείς, δεν με έχεις…

Τι είμαι?

Δείξε την απάντηση