Παιδί: Μπαμπά να σε ρωτήσω κάτι?

Μπαμπάς: Ναι παιδί μου φυσικά.

Παιδί: Τι είναι ανάμεσα στα πόδια της μαμάς?

Μπαμπάς: Ο παράδεισος!

Παιδί: Και τι είναι ανάμεσα στα δικά σου πόδια?

Μπαμπάς: Το κλειδί για τον παράδεισο.

Παιδί: Τότε μπαμπά καλύτερα να αλλάξετε την κλειδαριά γιατί έχει κι ο γείτονας κλειδί!!!