Δάσκαλα: Παιδιά τι μπορεί να μας προσφέρει ένα κοτόπουλο?

Παιδιά: Αυγά

Δάσκαλα: Πολύ καλά τώρα τι μπορεί να μας προσφέρει ένα γουρούνι?

Παιδιά: Μπέικον

Δάσκαλα: Εξαιρετικά τώρα τι μπορεί να μας προσφέρει μια αγελάδα?

Παιδιά: Εργασία για το σπίτι…