Έχω πόλεις, αλλά όχι σπίτια.

Έχω βουνά, αλλά δεν έχω δέντρα.

Έχω νερό, αλλά δεν υπάρχουν ψάρια. 

Τί είμαι?

Δείξε την απάντηση