Ένα κορίτσι έχει τόσους αδερφούς όσες και αδερφές, αλλά κάθε αγόρι έχει τόσες αδερφές όσες τα μισά του αδέρφια.

Πόσα αγόρια και πόσα κορίτσια υπάρχουν στην οικογένεια?

Δείξε την απάντηση